چطور درگاه پرداخت زرین پال بگیرم؟

admin می 16, 2021
شما میتوانید از درگاه مستقیم (درگاه بانکی) و درگاه غیر مستقیم (درگاه های واسط مثل زرین پال) استفاده کنید. در این مقاله به بررسی درگاه زرین پال میپردازیم. برای...
فروشگاه

چطور درگاه پرداخت بانکی بگیریم؟

admin می 16, 2021
در صورتی که شما درگاه دارید، با استفاده از آموزش (چگونه فروشگاهم را به درگاه پرداخت متصل کنم؟) آن را به سایت خود متصل نمایید. شما...
فروشگاه

چگونه برای محصولات ویژگی تعریف کنم ؟

admin آوریل 16, 2021
۰۱ برای مشاهده ویژگی ها از مسیر فروشگاه >‌ ویژگی ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه ویژگی های...
فروشگاه

چگونه برچسب های مربوط به محصولات را تغییر دهم ؟

admin آوریل 16, 2021
۰۱ برای مشاهده برچسب ها از مسیر فروشگاه >‌ برچسب ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه برچسب های...
فروشگاه

چگونه دسته بندی های مربوط به محصولات را تغییر دهم ؟

admin آوریل 16, 2021
۰۱ برای مشاهده دسته بندی ها از مسیر فروشگاه >‌ دسته بندی ها وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه...
فروشگاه

چگونه سفارشات ثبت شده توسط مشتری را مشاهده کنم ؟

admin آوریل 16, 2021
۰۱ برای مشاهده سفارشات از مسیر فروشگاه >‌ سفارشات وارد این بخش شوید. ۰۲ با وارد شدن به این بخش کلیه سفارش های ثبت شده...
فروشگاه